دندان پوسیده را چطور می‌توان تشخیص داد؟

دندان پوسیده را چطور می‌توان تشخیص داد؟

دندان پوسیده را چطور می‌توان تشخیص داد؟

پوسیدگی ها نواحی آسیب دیده دائمی در سطح سخت دندان شما هستند که به منافذ یا سوراخ های کوچک تبدیل می شوند. پوسیدگی دندان، به دلیل ترکیبی از عوامل از جمله باکتری های دهان، خوردن تنقلات مکرر، نوشیدن نوشیدنی های شیرین و تمیز نکردن خوب دندان ها ایجاد می شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;