نوشیدنی که فشارخون را افزایش می‌دهد

نوشیدنی که فشارخون را افزایش می‌دهد

نوشیدنی که فشارخون را افزایش می‌دهد

 نوشیدنی‌های انرژی‌زا موجب ضربان قلب غیرطبیعی و افزایش فشار خون چند ساعت پس از نوشیدن آن می‌شوند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;