روزانه چقدر لبنیات بخوریم؟

روزانه چقدر لبنیات بخوریم؟

روزانه چقدر لبنیات بخوریم؟

گروه غذایی شیر و لبنیات از مهمترین منابع تامین کلسیم مورد نیاز بدن است که باید روزانه این گروه غذایی را مصرف کرد، اما بایدسوال کرددر روز چند واحد از این گروه را باید مصرف کنیم؟.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;