روزانه چقدر نان و غلات بخوریم؟

روزانه چقدر نان و غلات بخوریم؟

روزانه چقدر نان و غلات بخوریم؟

گروه مواد غذایی نان و غلات، بیشتر نقش تامین انرژی بدن را به عهده دارند، اما بایدسوال کردکه برای داشتن تغذیه سالم، روزانه چه میزان از مواد غذایی این گروه را باید استفاده کرد؟.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;