وزن بر طول عمر مؤثر است

وزن بر طول عمر مؤثر است

وزن بر طول عمر مؤثر است

مطالعات نشان می دهد که ژنتیک طول عمر تحت تأثیر جنسیت، سن و وزن است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;