آیا «سرکه سیب» انسان را لاغر می‌کند؟

آیا «سرکه سیب» انسان را لاغر می‌کند؟

آیا «سرکه سیب» انسان را لاغر می‌کند؟

استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت:موضوع لاغر شدن با مصرف سرکه سیب هیچ پایه علمی ندارد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;