پشت پرده حجم انبوه جراحی‌های زیبایی چیست؟

پشت پرده حجم انبوه جراحی‌های زیبایی چیست؟

پشت پرده حجم انبوه جراحی‌های زیبایی چیست؟

«بر اساس مصوبات، جراح برای عمل زیبایی دو برابر جراحی درمانی می‌تواند تعرفه دریافت کند، بنابراین تمایل یک جراح به عمل زیبایی بیشتر از عمل آپاندیس است، چون نه بیمه دارد و نه هیچ چیز دیگری و فرد با میل و رغبت خودش انجام می‌دهد و این موضوع سیاستگذاری اقتصادی است.»

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;