شایع‌ترین مشکلات شیردهی و راه حل‌ آن‌ها

شایع‌ترین مشکلات شیردهی و راه حل‌ آن‌ها

شایع‌ترین مشکلات شیردهی و راه حل‌ آن‌ها

شیردهی تجربه‌ای پُرفراز و نشیب است و خصوصا روزها و هفته‌های اول شیردهی سختی‌های بیشتری دارد اما با تمرین و تلاش راحت‌تر خواهد شد. مشکلات شیردهی طبیعی‌اند؛ اما اگر بدانید انتظار چه چیزی را باید داشتهباشدو چه زمانی به کمک نیاز دارید می‌توانید از پس مشکل بربیایید.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;