چند دقیقه بعد از بیدار شدن باید صبحانه بخوریم؟

چند دقیقه بعد از بیدار شدن باید صبحانه بخوریم؟

چند دقیقه بعد از بیدار شدن باید صبحانه بخوریم؟

یک متخصص تغذیه معتقد است بهترین زمان برای مصرف صبحانه نیم تا یک ساعت پس از بیدار شدن از خواب است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;