ناشتا آب بخوریم یا نخوریم؟

ناشتا آب بخوریم یا نخوریم؟

ناشتا آب بخوریم یا نخوریم؟

استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: خوردن آب ناشتا در ابتدای صبح نه فایده دارد و نه ضرر؛ چراکه با ناشتا خوردن آب یا نخوردن آب از نظر پزشکی اتفاق خاصی در بدن نمی‌افتد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;