عواملی که سرعت متابولیسم بدن را کاهش می دهد

عواملی که سرعت متابولیسم بدن را کاهش می دهد

عواملی که سرعت متابولیسم بدن را کاهش می دهد

روندی که بدن شما غذا را به انرژی تبدیل می کند، متابولیسم نامیده می شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;