حذف شام باعث سلامت روانی بیشتر می شود

حذف شام باعث سلامت روانی بیشتر می شود

حذف شام باعث سلامت روانی بیشتر می شود

ممکن است بسیاری از افراد از خود بپرسند آیا وعده های غذایی در سلامت روان نقش دارد و آیا خوردن شام می تواند در افزایش میزان افسردگی تاثیر گذار باشد؟ تحقیقات جدید نشان می دهد که خوردن غذا در طول روز به جای شب ممکن است اضطراب و افسردگی را کاهش دهد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;