[صفحه اصلي ]     [ English ]  
انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران awt-yekta Iranian Biotechnology Society
بخش‌هاي اصلي
معرفی انجمن::
فعالیت های انجمن::
اخبار رويدادها::
عضويت در انجمن::
اعضای هيئت مديره::
مراکز مرتبط::
گالری تصاوير::
تماس با ما::
شرکت های عضو انجمن::
تسهيلات پايگاه::
كارگاه هاي آموزشي::
انتشارات انجمن::
معرفی کتاب::
صورتجلسات::
غرفه کتاب انجمن::
::
فرصت های شغلی

اطلاعيه جذب هيئت علمی در سازمان تات
دريافت فايل اطلاعيه

فراخوان جذب نيرو در شرکت مرکز ژنتيک و بيولوژی

فراخوان جذب نيرو در يک شرکت داروسازی
دريافت فايل اطلاعيه

..
انتشارات
انتشار خبرنامه انجمن شماره تابستان 93
AWT IMAGE
انتشار خبرنامه انجمن بيوتکنولوژی شماره بهار 93
AWT IMAGE
انتشار خبرنامه انجمن بيوتکنولوژی شماره زمستان 92
 AWT IMAGE
انتشار خبرنامه انجمن بيوتکنولوژی شماره پاييز 92
AWT IMAGE
انتشار خبرنامه انجمن بيوتکنولوژی شماره تابستان 92
AWT IMAGE
انتشارخبرنامه انجمن بيوتکنولوژی شماره بها
ر92

AWT IMAGE
سفرنامه پروفسور کازو واتانابه به ايران
AWT IMAGE

انتشار خبرنامه انجمن بيوتکنولوژی
شماره زمستان
91
 
AWT IMAGE
گزارش نشست تخصصی مهندسی ژنتيک و ايمنی زيستی
AWT IMAGE
انتشارخبرنامه انجمن بيوتکنولوژی شماره پاييز 91
AWT IMAGE
دريافت فايل خبرنامه
..
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
همايش ها
سيزدهمين همايش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
 و سومين همايش ملی تکنولوژی بذر

AWT IMAGE
اولين سمپوزيوم کروموزوم y انسانی

AWT IMAGE


پنجمين همايش بيوانفورماتيک ايران
AWT IMAGE

چهارمين همايش تحقيقات چشم پزشکی و علوم بينايی ايران

 AWT IMAGE
..
ديدار با رياست جمهوری
متن کامل سخنرانی دکتر محمود تولايی
در ديدار انجمن‌های علمی کشور با رياست محترم جمهوری
AWT IMAGE
..
کميسيون انجمن‌های علمی کشور
..
مصاحبه
مصاحبه با دکتر بابک ناخدا
AWT IMAGE
گزارش سفر بازديد از فيليپين

..
:: خوش آمديد ::فراخوان جايزه ملی دکتر کاظمی آشتيانی
انتخاب چهره تاثير گذار بيوتکنولوژی
AWT IMAGE

اطلاعات بيشتر

 انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران
زمينه فعاليت
- تبيين راهبردها و راهکارهای تحقق چشم اندازهای کلان نظام در حوزه زيست فناوري
- نهادينه سازی توسعه پايدار و پويا به منظور دستيابی کشور به سهم مناسبی از توليد ناخالص ملی با بهره مندی از فناوری های زيستي
- ترغيب، تشويق و جلب مشارکت نيروی انسانی متخصص در کارآفرينی و ايجاد ارزش افزوده اقتصادی
 - حمايت و تشويق بخش خصوصی جهت فعاليت در زمينه های مختلف زيست فناوری
 - فرهنگ سازی و زمينه سازی جهت بهره مندی از فناوری های زيستی در راستای ارتقاء کيفيت زندگی مردم
- تلاش در جهت هدفمند سازی آموزش (رسمی و غير رسمی) و افزايش کمی و کيفی نيروی انسانی کارآمد در رشته های مرتبط با زيست فنآوری
 - ايجاد هم افزايی از طريق برقراری ارتباط بين متخصصين، مجامع و دستگاههای مرتبط در داخل و خارج کشور شعب يا مراکز وابسته

 تاريخ تاسيس: 1376/10/21
نشانی کامل پستی تهران، کيلومتر 17 اتوبان تهران کرج، شهرک پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری، دفتر انجمن بيوتکنولوژی، کدپستی: 4798110872 صندوق پستی 161/14965
نشانی اينترنتی
 h
ttp://biotechsociety.ir 
پست الکترونيک
 iribiotechnology@yahoo.com


حمايت از طرح‌های زيست فناوری کشاورزی

 
فراخوان حمايت از طرح های مهندسی ژنتيک در کشاورزی و منابع طبيعی

فراخوان اول حمايت از "طرح های شرکت های دانش بنيان در حوزه زيست فناوری نفت"

قطعنامه هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی
پيام دکتر روحانی به هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی و چهارمين همايش ملی ايمنی زيستی

پاسخ دکتر حسن روحانی به سوالات انجمن بيوتکنولوژی ايران  

اطلاعيه مهم

جايزه ملی دکتر کاظمی آشتيانی
انتخاب چهره تاثير گذار بيوتکنولوژی بيوتکنولوژی

فراخوان بزودی اعلام خواهد شد

 

          

               انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران

 زمينه فعاليت
 - تبيين راهبردها و راهکارهای تحقق چشم اندازهای کلان نظام در حوزه زيست فناوری
 - نهادينه سازی توسعه پايدار و پويا به منظور دستيابی کشور به سهم مناسبی از توليد ناخالص ملی با بهره مندی از فناوری های زيستی
- ترغيب، تشويق و جلب مشارکت نيروی انسانی متخصص در کارآفرينی و ايجاد ارزش افزوده اقتصادی
- حمايت و تشويق بخش خصوصی جهت فعاليت در زمينه های مختلف زيست فناوری
- فرهنگ سازی و زمينه سازی جهت بهره مندی از فناوری های زيستی در راستای ارتقاء کيفيت زندگی مردم
 - تلاش در جهت هدفمند سازی آموزش (رسمی و غير رسمی) و افزايش کمی و کيفی نيروی انسانی کارآمد در رشته های مرتبط با زيست فنآوری
- ايجاد هم افزايی از طريق برقراری ارتباط بين متخصصين، مجامع و دستگاههای مرتبط در داخل و خارج کشور شعب يا مراکز وابسته
تاريخ تاسيس: 1376/10/21
 نشانی کامل پستي تهران، کيلومتر 17 اتوبان تهران کرج، شهرک پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری، دفتر انجمن بيوتکنولوژی، کدپستی: 4798110872
صندوق پستي 161/14965
 نشانی اينترنتي http://biotechsociety.ir
پست الکترونيک iribiotechnology@yahoo.com 
:: اخبار سمينارها و کنفرانس‌ها : اولين کنگره بين المللی و سيزدهمين همايش ملی ژنتيک ::
تاريخ برگزاری کنگره: از 3 تا 5 خرداد ماه 1393

>
:: كارگاه هاي آموزشي : سمينار رايگان بيوانفورماتيک ::
زمان: اول خرداد ماه 1393
ساعت: 14 الی 18
 مکان: بابل- خيابان مدرس- خيابان هجدهم- سالن همايش های بنياد علمی حريری
 ارائه دهنگان: بابک باباعباسی (مسئول وبسايت پرتال بيوانفورماتيک ايرانيان نخستين وبسايت آموزشی بيوانفورماتيک به زبان فارسی) علی شمس (دانشجوی دکتری فيزيولوژی مولکولی)
>
:: اخبار انجمن : اطلاعيه مجمع عمومی ساليانه انجمن ::
اطلاعيه مجمع عمومی ساليانه انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران

بدينوسيله به اطلاع کليه اعضای پيوسته انجمن می رساند بر اساس آگهی روزنامه رسمی مورخ 93/2/13 اين مجمع روز شنبه مورخ 93/3/3 از ساعت 18 الی 20 در محل تهران، مرکز همايش‌های بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی در پايان روز اول اولين کنگره بين المللی و سيزدهمين همايش ملی ژنتيک برگزار می‌شود
دستور جلسه: 1- گزارش فعاليت‌های انجمن
 2- تصويب ترازنامه مالی انجمن

بدينوسيله از کليه اعضای محترم پيوسته انجمن دعوت به عمل می آيد در جلسه مذکور شرکت فرمايند. 
>
:: كارگاه هاي آموزشي : کارگاه 3 روزه آشنايی با زيست شناسی سامانه ای ::
شبکه تحقيقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت ( اولين و معتبرترين مرجع صادر کننده گواهی های آموزشی رسمی در کشور) در نظر دارد از تاريخ 18 لغايت 20خرداد ماه 1393 کارگاه 3 روزه آشنايی با زيست شناسی سامانه ای (Systems Biology) را با همکاری انجمن های علمی ژنتيک، بيوتکنولوژی و ايمنی زيستی ايران بر گزار نمايد.
>
:: كارگاه هاي آموزشي : کارگاه آموزشی شعبه انجمن در آذربايجان غربی ::
AWT IMAGE
>
غرفه کتاب انجمن
::
جديد
 
::
ورود كاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازيابی رمز عبور
::
آمار بازديدها
تمام بازديد‌ها: 384973
بازديد 24 ساعت قبل: 286
::
معرفی کتاب
AWT IMAGE
راهنمای عملی داده پردازی زيستی
و پروژه های ژنوم
::
طرح‌ها
طرح مميزی انجمن بيوتکنولوژی
1390
دريافت فايل
::
عضويت در انجمن
::
معرفی کتاب
AWT IMAGE
آشنايی با ناقل‌های ژنی
با تاکيد بر پلاسميدها

::
پيوندها
::
Academic Web Tools
انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران Iranian Biotechnology Society
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 5.126 seconds with 1167 queries by AWT YEKTAWEB 2543